Vilkår og betingelser

Hos Best-Grip.no kan du handle i trygg forvissing om at dine rettigheter blir ivaretatt. Du må være 18 år for å kunne handle hos Best-Grip.no, hvis ikke kan en voksen handle for deg. Du har 14 dagers returrett fra du mottar varene. Du vil alltid få tilsendt angrerettskjema vedlagt mail vi sender i forbindelse med bekreftelse på at vi har sendt din ordre. Husk at returvarer ikke kan sendes i Postoppkrav, disse vil ikke bli hentet.

Gjennomføring av kjøp i vår nettbutikk

For at du skal føle deg trygg på hvordan man bestiller/handler i vår nettbutikk, har vi beskrevet kjøps-prosessen, med følgende punkter:

– Valg av produkter
– Handlekurven
– Valg av forsendelses- og betalingsmåte
– Eventuell registrering
– Kontroll av bestillingen
– Bekreftelse av bestillingen
– Mottak av ordrebekreftelse

Reklamasjon / Angrerett

Du kan kansellere bestilling uten å oppgi noen grunn, selv om vi foretrekker å få vite om det dersom det er noe du er misfornøyd med ved produktet. Du må gi Best-Grip.no beskjed hvis og når du ønsker å benytte deg av angreretten. Send ditt angrerettskjema til oss innen tidsfristen på 14 dager utløper. Last ned  Angrerettskjema HER.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Angreretten kan derfor ikke benyttes av firmaer eller andre som har handlet som ledd i næringsvirksomhet (jf. Angrerettloven §6, punkt e).

Mangel ved varen – reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. 

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retur av vare

Returnerer du en vare, skal denne så langt det er mulig returneres uåpnet. I de tilfeller der en må åpne innpakningen for å kunne ta varen i øyesyn, skal en returnere varen i samme stand og mengde som mottatt. Best-Grip.no gjør oppmerksom på at enkelte åpnede/testede varer ikke lenger regnes som «i samme stand», ettersom det ligger i enkelte varers natur at den dermed ikke kan selges på nytt. Alle kjøpers utgifter skal tilbakebetales, unntatt er returkostnader. Unntak for erstatning for returkostnader er hvis selger har misligholdt avtalen, eller har sendt en erstatningsvare uten etter avtale med kjøper.

Hvis varen er sendt deg i oppkrav, løper frist for angreretten fra den dagen du har mottatt hentelappen/pakken har ankommet postkontor. Gir du beskjed om at du ønsker å benytte deg av angreretten, skal varene etter dette returneres innen returfristen på 30 dager. Vi tar forbehold om at varer kan være utsolgt, du får da straks beskjed på mail.

Priser:

Alle priser er oppgitt inkl. mva. og eks. frakt, med mindre annet er presisert.

Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører eller valutaendringer.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss også rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre årsaker.

Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til å avvike og eller endre oppgitt leveringstid uten nærmere varsel.

Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) får ikke tilbakevirkende kraft.

Betaling

Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom:

Betalingskort (VISA, Mastercard via Stripe).

Kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. På kontoutskrift vil navnet «Best-Grip.no» fremkomme.

Klarna

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sweden, tilbyr vi også følgende betalingsmetoder.

– Klarna «Betal senere»
– Klarna «Del opp»

Betalingen går alltid direkte til Klarna. Velg alternativet «Betal senere med Klarna». Maksimumskjøpsgrensen er forskjellig på hver konto, og bestemmes av Klarnas kredittvurdering. Hvis bestillingen din mislykkes, vennligst bestill på nytt, og velg betaling med KORT.

Hvis du har problemer med å bestille med Klarna, kan det skyldes en av følgende årsaker:
– Klarna kan ha avvist søknaden din til å betale på kontoen. Vi anbefaler å velge en annen type eller betaling eller legge inn en bestilling for et mindre beløp.
– Du kan ha utestående betalinger på tidligere Klarna fakturaer.
– Du har kanskje savnet et obligatorisk felt ved kassen, for eksempel å fylle ut fødselsdatoen din.

Her finner du mer informasjon om Klarna, og her kan du lese brukervilkårene deres. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og Klarnas personvernerklæring.

Vær oppmerksom på at Klarna er et uavhengig betalingsselskap, og Best-Grip.no (HydrameK AS) har ingen innflytelse på om betalingen din med Klarna er akseptert eller ikke. Hvis du har problemer med bestillingen din, vennligst kontakt Klarna kundeservice.

VIPPS.

Betal rask og enkel med Vipps.

Uavhentede pakker

Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr på kr 250 + frakt tur/retur av gjeldene ordre, for å dekke våre utlegg. Ved postoppkrav og manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

Levering  og forsinkelse

Vi leverer i Norge. Kontakt oss for kjøp med levering utenfor Norge. 

Levering av produktene skjer på den måte, på det sted og til det tidspunkt som er angitt på ordrebekreftelsen. Vi har ansvar for produktene inntil de overtas av deg, det vil si når du har fått produktene i din besittelse.  Fra vi mottar din bestilling sendes varene innen 24 timer.

Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om det, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.

Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde kan du etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen

Undersøkelse av produktene

Etter at du har mottatt produktene. Bør du så snart du har anledning til det, undersøke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen. Undersøk om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Salgspant

Vi har salgspant i de leverte produkter inntil kjøpesummen inkludert renter og omkostninger er betalt i sin helhet. Best-Grip.no (HydrameK AS) har salgspant i solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Definisjon av parter

– Selger er: 

BestGrip.no (HydrameK AS, Orgnr. 995 114 194)
Myråsdalen 8
1407 Vinterbro

Telefon: +47 92 804 999
Epost:  post@best-grip.no

– Kjøper er: den person/firma som er oppgitt som kjøper i bestillingen.

Bestillings- og avtaleprosess

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Du har likevel rett til å gå fra kjøpet i henhold til lov om angrerett, se nærmere avtalens pkt. 11.

Når vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.

Opplysninger gitt i nettbutikken

Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte.

Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller deler av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgt vare vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

Feilaktig montering og bruk

BestGrip og HydrameK AS fraskriver seg alt ansvar ved feilaktig montering og bruk. Våre anbefalinger er kun indikative, du må selv sjekke mønsterdybder/bredder og gjeldende regelverk.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. Forbrukertilsynet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  600  eller www.forbrukertilsynet.no.

Alle våre priser er inklusive moms.

LET'S HAVE A

DEAL

TODAY!