Buss

Hvis dekket skal brukes på veg må Statens Vegvesens regler følges. (Kjøretøyforskriften). Det er bestemmelser om dekkvalg, antall pigger pr. hjul, max. utstikk og vekt pr. pigg.
Se Kjøretøyforskriften her (§ 13-3.Hjul, dekk på bil)

I følge Kjøretøyforskriften er det tillatt å bruke flere pigger på busser.

Viktig å sjekke at utstikket ikke er mer enn lovlig.
Vi anbefaler BG1100 eller BG1200.
Vi anbefaler ca. 100 – 150 stk. pigger pr. hjul. (alt etter hvor stort hjulet er).

Filter
Lukk meny
×

Handlekurv